Propuneri CMR de modificare a Contractului Cadru pentru 2009

     Art. 2. – (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate elaboreaza, in temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile  si completarile ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite in continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentisti din România, a Colegiului Farmacistilor din România  si a Ordinului Asistentilor Medicali  si  Moaselor  din  România,  Ordinului  Biochimistilor,  Biologilor  si  Chimistilor, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Pentru a citi articolul intreg si original click aici!