Departamente

BIROUL EXECUTIV AL CONSILIULUI JUDETEAN AL COLEGIULUI MEDICILOR VALCEA
Nr. Crt Numele si prenumele Functia Specialitatea si gradul professional
1 Dr. Constantinescu Dorina Președinte Pediatrie, medic primar
2 Dr. Dumitrescu Marcel Secretar General Medicină de familie, medic primar
3 Dr. Pomană Magdalena Vicepreședinte Medicină internă, medic primar
4 Dr. Popa-Nedelcu Eusebiu Vicepreședinte Medicină de familie, medic primar
5 Dr. Petelează Ion Vicepreședinte Medicină de familie, medic primar
MEMBRII IN CONSILIUL JUDETEAN AL COLEGIULUI MEDICILOR VALCEA
Nr. Crt Numele si prenumele Specialitatea si gradul profesional
1 Dr. Brânzan George Obstetrica-Ginecologie, Medic primar
2 Dr. Bărăgănescu Cristiana Medicină de familie, medic primar
3 Dr. Marinescu Ana Marii Medicină de familie, medic primar
4 Dr. Jitea Magdalena Medicină de familie, medic specialist
5 Dr. Mitrache Cristiana Medicină de familie, medic specialist
6 Dr. Radu Adelina Magdalena Medicină internă, medic primar
7 Dr. Ghinea Bogdan-Cosmin Gastroenterologie, medic primar
8 Dr. Rădulescu Mihaela-Elena Obstetrica-Ginecologie, Medic primar
REPREZENTANT IN CONSILIUL NATIONAL AL C.M.R.
Nr. Crt Nume si prenume Specialitatea si gradul profesional
1 Dr. Marinescu Ana Marii Medicină de familie, medic primar
MEMBRII SUPLEANTI IN CONSILIUL JUDETEAN AL COLEGIULUI MEDICILOR VALCEA
Nr. Crt Nume si prenume Specialitatea si gradul profesional
1 Dr. Obogeanu Alin Medicină de familie, medic specialist
2 Dr. Diaconu Constantin Radiologie, medic primar
3 Dr. Diaconescu Corneliu Medicină de familie, medic specialist
REPREZENTANTI IN ADUNAREA GENERALA NATIONALA A C.M.R.
Nr. Crt Nume si prenume Specialitatea si gradul profesional
1 Dr. Bărăgănescu Cristiana Medicină de familie, medic primar
2 Dr. Marinescu Ana Marii Medicină de familie, medic primar
3 Dr. Brânzan George Obstetrica-Ginecologie, Medic primar
4 Dr. Popa- Nedelcu Eusebiu Medicină de familie, medic primar
MEMBRII SUPLEANTI IN ADUNAREA GENERALA A C.M.R
Nr. Crt Nume si prenume Specialitatea si gradul profesional
1 Dr. Rădulescu Mihaela-Elena Obstetrica-Ginecologie, Medic primar
2 Dr. Diaconu Constantin Radiologie, medic primar
3 Dr. Obogeanu Alin Medicină de familie, medic specialist
4 Dr. Diaconescu Corneliu Medicină de familie, medic specialist
MEMBRII IN COMISIA DE CENZORI A COLEGIULUI MEDICILOR VÂLCEA
Nr. Crt Nume si prenume Specialitate si grad profesional
1 Dr. Bocşaru Roxana Emilia medic specialist medicină de familie
2 Dr. Patularu Claudia Lovinia medic specialist medicină de familie
3 Dr. Dolana Steliana Maria medic specialist medicină de familie
COMISIA DE DISCIPLINA ESTE FORMATA DIN:
Nr. Crt. Nume si Prenume Functia ocupata Specialitate/ grad profesional
1 Dr. Popescu Nicolae Presedinte Medic primar A.T.I.
2 Dr. Ionițescu Răzvan Membru Medic primar medicină internă
3 Dr. Ignat Ovidiu Membru Medic primar chirurgie generală
4 Dr. Popescu Radu Bogdan Membru Medic primar chirurgie generală
5 Dr. Neamu Ioan Membru Medic primar medicină legală
6 Dr. Popa Nedelcu Radu Membru Medic primar medicină legală
7 Dr.Hangiu Liliana Membru Medic primar medicină de familie
8 Dr. Dumitrașcu Evelina Olimpia Membru Medic primar medicină generală pediatrie
9 Dr. Grigorescu Ioan Octavian Membru Medic primar medicină de familie

 

Ultima actualizare 06.11.2023