Legislatie

Statutul Colegiului Medicilor din România

Codul de deontologie medicală

Norma metodologica privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale din 26.02.2003

Ordinul nr. 153 din 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Ordonanta nr. 124 (r1) din 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Decizia CMR nr. 14 din 2018 privind intocmirea si emiterea certificatului profesional curent

Decizia-nr.-12.2018 privind reglementarea sistemului național de educatie medicala continua

Decizie nr. 15-2007 – intrerupt exercitarea profesiei or

Decizie-CMR-nr.-2.2019

Decizie-CN-nr.22.2016 privind cuantumul cotizatiei de membru

Hotarare nr 3 din a Adunarii Generale a CMR de aprobare a statutului si codului deontologic

Hotararea nr. 140 din 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului-cadru – actualizat 2020

Lege 73 din 2019

Legea nr. 95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii

lista-nominala-experti_update-_30.10.2018

Hotărârea nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022

Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, din 26.06.2021

Ultima actualizare Sep. 2020