Legislatie

Ultima actualizare 05 Iulie 2010

1. Lege nr. 21 (r1) din 10.04.1996 – Legea concurentei – detalii suplimentare

2. Ordonanţă nr. 124 (r1) din 29.08.1998 – privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale – detalii suplimentare

3. Ordonanţă nr. 2 din 12.07.2001 – privind regimul juridic al contravenţiilor – detalii suplimentare

4. Ordin nr. 153 din 26.02.2003 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale – detalii suplimentare

5. Ordin nr. 560 din 09.06.2003 – pentru modificarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003detalii suplimentare

6. Ordonanţă de urgenţă nr. 158 din 17.11.2005 – privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – detalii suplimentare

7. Ordin nr. 60 din 27.01.2006 – pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – detalii suplimentare

8. Normă din 27.01.2006 – de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate – detalii suplimentare

9. Ordin nr. 233 din 14.03.2006 – pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate – detalii suplimentare

10. Lege nr. 95 din 14.04.2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii – detalii suplimentare

11. Ordin nr. 1344 din 06.11.2006 – pentru aprobarea Listei naţionale a experţilor medicali – detalii suplimentare

12. Ordin nr. 1406 din 16.11.2006 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice – detalii suplimentare

13. Ordin nr.916 din 2006 – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare – detalii suplimentare

14. Metodologie din 12.02.2007 – Metodologie cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice – detalii suplimentare

15. Lege nr. 118 din 02.05.2007 – privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă – detalii suplimentare

16. Lege nr. 264 din 19.07.2007 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – detalii suplimentare

17. Ordin nr. 1338 din 31.07.2007 – pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară – detalii suplimentare

18. Hotărâre nr. 1 din 14.03.2008 – pentru modificarea şi completarea Deciziei Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor din România nr. 3/2005 privind adoptarea Statutului şi a Codului de deontologie medicală ale Colegiului Medicilor din România – detalii suplimentare

19. Decizie nr. 5 din 18.04.2008privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din Româniadetalii suplimentare

20. Ordonanţă de urgenţă nr. 68 din 28.05.2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical – detalii suplimentare

21. Ordonanţă nr. 18 din 29.08.2009 – privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului – detalii suplimentare

22. Lege nr. 330 din 05.11.2009 – Lege cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice – detalii suplimentare

23. Hotărâre nr. 262 din 31.03.2010 – pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 – detalii suplimentare

24. Ordin nr. 265 din 01.04.2010 – pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010 – detalii suplimentare