Inscriere in Colegiul Judetean al Medicilor Valcea

Acte nesesare:

 1. Cerere tip
 2. Nota de transfer (dace este cazul)
 3. Copie legalizata diploma licenta
 4. Copie certificat medic specialist/ primar
 5. Copie carnet rezident vizat la zi (daca este cazul)
 6. Copie atestat studii complementare (daca este cazul)
 7. Copie Certificat de casatorie (daca este cazul)
 8. Copie act de identitate
 9. Certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru (pentru medicii care se inscriu pentru prima data in Colegiul Medicilor)
 10. Cazier judiciar in original (pentru medicii care se inscriu pentru prima data in colegiul Medicilor)
 11. Certificatul de membrul de la Colegiul Medicilor din care se transfera (in original)
 12. Asigurare de malpraxis
 13. Creditele EMC obtinute in ultimii 5 ani, pentru a fi introduse in baza de date a Colegiului Medicilor Valcea
 14. Taxa de inscriere in colegiu : 50 de lei

DOCUMENTE: CERERE TIP DE INSCRIERE IN COLEGIUL JUDETEAN AL MEDICILOR VALCEA