Acte necesare avizare cabinet

1. Cerere tip
2. Copie cerificat de membru al CMR al medicului titular, avizat la zi
3. Copie dovada detinere spatiu (contract de vanzare –cumparare/contract de inchiriere/contract de concesiune/contract de comodat)
4. Copie schita de interior a spatiului (RELEVEU)
5. Copie schita de incadrare in zona a spatiului
6. Copie Certificat de Inregistrare la Registrul Comertului – pentru S.R.L.
7. Copie Certificat Constatator de la Registrul Comertului a punctului de lucru, daca sediul social nu este declarat cu activitate medicala – pentru S.R.L.
8. Copie dupa statutul societatii, din care sa reiasa ca administrator este un medic – pentru S.R.L.
9. Taxa avizare:
– Contravaloarea in lei a 100 Euro la cota BNR a zilei in care se face plata
– Contravaloarea in lei a 50 Euro la cota BNR a zilei in care se face plata, pentru fiecare specialitate adaugata

Documente PDF
CERERE DE AVIZARE A CABINETULUI MEDICAL