Acte necesare avizare cabinet

  1. Copie cerificat de membru colegiu, avizat la zi.
  2. Dovada de spatiu (autorizatiede construire/contract de vanzare –cumparare/contract de inchiriere/contract de concesiune/contract de comodat)
  3. Schita de interior a spatiului (nu este nevoie de viza OCOT)
  4. Schita de incadrare in zona a spatiului (nu este nevoie de viza OCOT)
  5. Taxa avizare cabinet: 100 Euro la cota zilei, + 50 euro pentru fiecare specialitate adaugata
  6. In cazul in care forma de organizare pentru care se opteaza este SRL, vor mai fi aduse urmatoarele acte:-certificat de inregistrare la Registrul Comertului (copie Xerox)-certificat constatator/hotarare judecatoreasca de infiintare a punctului de lucru, daca sediul social nu este declarat cu scop lucratic (copie Xerox)
  7. In cazul in care se opteaza pentru forma de organizare de Societate Civila Medicala (obligatoriu asocierea se face intre minim doi medici), se va prezenta copie dupa statutul societatii.

DOCUMENTE:

  1. CERERE DE AVIZARE CABINET MEDICAL
  2. DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE CABINETE MEDICALE