Convocare – Adunarea Generală a Colegiului Judeţean al Medicilor Vâlcea

adunarea-generala

În temeiul art. 417, al 2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanitar, se convoacă Adunarea Generală a Colegiului Judeţean al Medicilor Vâlcea, în data de 23 martie 2018, orele 14,00 la Sala de Conferinte a Bibliotecii Judetene ”Antim Ivireanul” din Ramnicu Valcea.

Ordinea de zi a lucrărilor este următoarea:

– Raport al preşedintelui C.M. Vâlcea, privitor la activitatea colegiului în cursul anului 2017;
– Raport al preşedintelui Comisiei de Disciplină a C.M. Vâlcea, privitor la activitatea din cursul anului 2017;
– Prezentarea şi supunerea la vot a bilanţului contabil şi a anexelor la bilanţ pe anul 2017,
– Prezentarea şi supunerea la vot a Raportului de Gestiune privind activitatea desfăşurată în anul 2017;
– Prezentarea şi supunerea la vot a Raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2017;
– Prezentarea şi aprobarea BVC-ului pe anul 2018;
– Propunere de majorare a indemnizatiilor brute a membrilor Comisiei de Disciplina
– Diverse.


Președinte,
Dr. George Brânzan