Alegeri – Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Valcea

alegeri 2015

C ă t r e
Membrii Colegiului Medicilor Valcea

Stimati colegi,

            In conformitate cu prevederile Deciziei nr. 14 din 28 aprilie 2017 a CN al CMR, urmează să se desfăşoare alegeri pentru desemnarea reprezentanţilor în Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Valcea.

Componenţa Comisiei de disciplină de la nivelul Colegiului Medicilor Vâlcea se stabileşte la un număr de 7 membri;

Etapa de alegeri este stabilită după cum urmează :

  • TURUL I -21 septembrie 2017, intre orele  8,00-20,00
  • TURUL II– 5 octombrie 2017, intre orele  8,00-20,00

 

Menţionăm, că cel de-al doilea tur de scrutin va fi organizat numai dacă la primul tur nu se vor prezenta 2/3 din membrii CM Vâlcea.

            Alegerile se vor desfăşura la sediul CM Vâlcea, situat in Municipiul Ramnicu Valcea, Str. Radu de la Afumaţi, bloc 51.A, Sc. A, Ap.3 ;

Isi pot depune candidaturile toţi medicii înscrişi în CM Vâlcea care sunt medici primari cu o vechime în profesie de peste 7 ani şi care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani si nu detin nicio alta functie in cadrul CM Valcea sau CMR.

Perioada de depunere a candidaturilor este : 24 -31 august 2017. Depunerea candidaturilor se va face personal la secretariatul CM Vâlcea, iar în termen de 3 zile de la data înregistrării candidaturii, Comisia Electorală Judeţeană constituită dintr-un număr de 3 membrii se va pronunţa, după caz, la admiterea sau respingerea candidaturii ;

In conformitate cu art. 30 al Regulamentului electoral, candidaturile vor cuprinde:

  1. o declaratie de candidatura*
  2. un curriculum vitae

*declaraţia de candidatura va fi dactilografiată si va avea următorul cuprins: numele şi prenumele, domiciliul, specialitatea şi gradul profesional şi, acolo unde este cazul, titlul ştiinţific; vechimea în profesie; funcţiile pe care le deţine în alte organisme statale, administrative, sindicale ori profesionale; menţionarea obligatorie dacă a avut sau nu sancţiuni disciplinare în ultimii 5 ani;  angajament ca va participa, in cazul in care va fi ales, la sedintele Comisiei de Disciplina si confirmarea faptului ca a luat la cunostina despre faptul ca va fi inlocuit din comisie in cazul a trei absente nemotivate la trei sedinte consecutive; data şi semnătura;

In conformitate cu art. 46 al Regulamentului electoral, alegătorii vor vota separat astfel încât să se asigure exprimarea secretă a votului. Votarea se va face prin marcarea cu « DA » în dreptul numelui candidatului pentru care se optează şi prin tăierea numelui candidatului respins ;

In conformitate cu art. 51 al Regulamentului electoral, atribuirea mandatelor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi şi până la ocuparea numărului de locuri. În caz de voturi egale, departajarea se face prin tragere la sorţi la care pot participa şi cei în cauză. Ultimul candidat neales ca membru devine membru supleant. Ceilalţi membrii supleanţi vor fi stabiliţi în ordinea descrescătoare a numărului de voturi;

PREŞEDINTE,
George Brânzan

Documente PDF:

Adresa membri CM Valcea – alegeri Comisia de Disciplina
Decizie nr 14 din 2017 – Alegeri Comisia de Disciplina
Declaratie Candidatura