Rezultate finale si componeța BEX

Person votingPerson voting

Luni, 21 martie 2016, a avut loc ședința de constituire a Consiliului Colegiului Medicilor Vâlcea, în componența rezultată ca urmare a alegerilor din 6 – 7 martie 2016. Dupa înmânarea mandatelor celor aleși, a fost ales Biroul Executiv al Consiliului Colegiului Medicilor Vâlcea.

Președinte:

–         dr. George Brânzan

Vicepresedinți:

–         dr. Eusebiu Popa- Nedelcu

–         dr. Marcel Dumitrescu

–         dr. Mihaela Rădulescu

Secretar:

–         dr. Dorina Constantinescu

În continuare, în ședința comună a membrilor Consiliului CM Valcea și a reprezentanților CM Valcea în Adunarea Generală Națională a Colegiului Medicilor din România a fost ales reprezentantul Colegiului Medicilor Vâlcea în Consiliul Național al Colegiului Medicilor din România. Acesta este:

–         dr. Ana Marii Marinescu

Prezentăm, în continuare, listele finale cu membrii titulari și supleanți ai Consiliului Colegiului Medicilor Vâlcea, cu reprezentanții titulari și supleanți ai CM Valcea in  Adunarea Generală Națională a Colegiului Medicilor din România și cu membrii Comisiei de cenzori ai CM Valcea Consiliul CM Valcea, Reprezentantii si supleantii CM Valcea in Adunarea Generala a CMR si Comisia de cenzori a Colegiului Medicilor Valcea.

Componența Consiliului Colegiului Medicilor Vâlcea în perioada 2016 – 2019:

Membri titulari:

–         Dr. Pomană Magdalena

–         Dr. Radu Adelina Magdalena

–         Dr. Diaconu Constantin

–         Dr. Jitea Magdalena

–         Dr. Marinescu Ana Marii

–         Dr. Petelează Ion

–         Dr. Bărăgănescu Cristiana

–         Dr. Mitrache Cristiana

Membri supleanți:

–         Dr. Popescu Radu Bogdan Călin

–         Dr. Grigorie Victor Gheorghe

–         Dr. Ionițescu Răzvan

–         Dr. Bănățeanu Adrian

–         Dr. Diaconescu Corneliu

Reprezentanți CM Vâlcea în Adunarea Generală Națională a CMR în perioada 2016 – 2019:

Reprezentanți titulari:

–         Dr. Pătrulescu Adrian Dumitru

–         Dr. Brânzan George

–         Dr. Rădulescu Mihaela

–         Dr. Bărăgănescu Cristiana

Reprezentanți supleanți:

–         Dr. Dumitrescu Marcel

–         Dr. Marinescu Ana Marii

–         Dr. Popa- Nedelcu Eusebiu

–         Dr. Petelează Ion

–         Dr. Ionițescu Răzvan

Componența Comisiei de cenzori în perioada 2016 – 2019:

Membri:

–         Dr. Bocşaru Roxana Emilia

–         Dr. Patularu Claudia Lavinia

–         Dr. Dolana Steliana Maria