Inscriere in CM Valcea

Acte nesesare:

 1. Cerere tip
 2. Declataie pe propria raspundere de incompatibilitate
 3. Nota de transfer (dace este cazul)
 4. Copie diploma licenta
 5. Copie certificat medic specialist/ primar
 6. Copie atestat studii complementare (daca este cazul)
 7. Copie Certificat de casatorie (pentru doamne)
 8. Copie act de identitate
 9. Certificatul de sănătate care va conţine şi viza de la medicul psihiatru (pentru medicii care se inscriu pentru prima data in Colegiul Medicilor)
 10. Cazier judiciar in original (pentru medicii care se inscriu pentru prima data in colegiul Medicilor)
 11. Certificatul de membrul de la Colegiul Medicilor din care se transfera (in original)
 12. Asigurare de malpraxis
 13. Creditele EMC obtinute in ultimii 5 ani, pentru a fi introduce in baza de date a Colegiului Medicilor Valcea
 14. Taxa de inscriere in colegiu : 10% din salariul minim brut pe economie

DOCUMENTE: CERERE TIP DE INSCRIERE IN COLEGIUL JUDETEAN AL MEDICILOR VALCEA