Decizie nr. 22 din 16/12/2016

generic_cmr

Decizie nr. 22 din 16/12/2016
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1063 din 29/12/2016
Intrare in vigoare: 01/02/2017

Decizia nr. 22/2016 pentru modificarea Deciziei Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008
privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România

Tip               Data
Publicat      29/12/2016;

În temeiul art. 439 lit. i) şi art. 472 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul Naţional al Colegiului Medicilor din România d e c i d e:

Art. I. – Decizia Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor din România nr. 5/2008 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 373 din 15 mai 2008 se modifică după cum urmează:
– Articolul 1 va avea următorul cuprins:
“Art. 1. – Membrii Colegiului Medicilor din România care exercită profesia de medic sau care ocupă o funcţie în baza calităţii de medic au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru în valoare de 50 de lei.”
Art. II. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu data de 1 februarie 2017.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,
Gheorghe Borcean

Documentul in format PDF: MO 1063_2016 – Decizia C.N. al C.M.R. nr. 22_2016