COMUNICAT DE PRESĂ

press-release

În ultimele săptămâni asistăm la o blamare generală, la o judecată şi o execuţie publică la care este supus corpul profesional medical vâlcean şi nu numai.

Astfel, concetăţenilor noştri le sunt prezentate, în mod repetat, diverse cazuri medicale, relatate în totalitate doar de către una dintre părţi (pacienţi, sau de către aparţinătorii acestora). Aproape în totalitate, evenimentele sunt prezentate în mod subiectiv, fiind influenţate pe de o parte de implicarea emoţională într-un anumit caz medical, iar pe de altă parte de lipsa expertizei (experienţei) medicale de specialitate şi/sau de necunoaşterea tuturor circumstanţelor din cazul respectiv.

În mod voit, sau nu, se acreditează ideea că nerezolvarea acestor cazuri se datorează exclusiv personalului medical, acesta din urmă fiind acuzat, în mod îngrijorător, de neglijenţă, imprudenţă, incompetenţă, sau chiar de rea voinţă, fără a se ţine cont de specificul fiecărui caz în parte, de patologia preexistentă, de factorul genetic, sau de alte astfel de elemente.

De cealaltă parte, corpul medical nu dispune de libertatea de a face publice datele cu privire la starea de sănătate ale pacienţilor, fiind supus obligaţiei de păstrare a secretului profesional şi a confidenţialităţii cu privire la datele referitoare la starea de sănătate a pacienţilor, astfel că acesta nu poate aduce la cunoştinţă publică elemente cu privire la evenimentele supuse oprobriului public.

Crearea sentimentului că astfel de evenimente ar avea un caracter general, fiind caracteristice şi reprezentative pentru cadrele medicale şi/sau unităţile sanitare din judeţul nostru, reprezintă o abordare periculoasă, neconcordantă cu realitatea şi nedreaptă pentru tagma medicală. De altfel, se poate constata cu uşurinţă că astfel de abordări nu sunt singulare sau locale, ci ele se circumscriu unui trend cu care societatea noastră şi lumea medicală din România se confruntă, în ultimii ani, necontenit.

În ciuda faptului că, zi de zi, calitatea actului medical a crescut, iar rezultatele mai bune sunt de necontestat, coroborat cu faptul că volumul de muncă al medicilor a crescut vertiginos de la an la an (fapt care se poate vedea şi în numărul de servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate), percepția publică asupra medicului şi a actului medical prestat de acesta s-a deteriorat în mod substanţial.

Apreciem că denigrarea constantă a activităţii medicale este de natură a sădi neîncrederea pacienţilor în întreg corpul profesional şi în sistemul de sănătate în general. Este cunoscut faptul că încrederea unui pacient în medicul curant ajută în procesul de însănătoşire, pe când neîncrederea poate avea exact efectul opus.

Soluţionarea suspiciunilor cu privire la corectitudinea serviciilor medicale asigurate de către profesioniştii în domeniu se realizează într-un cadrul legal şi instituţional, fiind stabilite atribuţii şi competenţe în sarcina mai multor instituţii ori, autorităţi publice, sau altor entităţi. De asemenea, pacienţii au deschisă calea justiţiei, prin intermediul căreia pot să-şi apere interesele.

Astfel, avem convingerea că prezentarea repetată a unor cazuri medicale cu impact în media, acuzând medicii în lipsa concluziilor unei anchete efectuate de către entităţile abilitate prin lege, nu este de natură a ajuta la stabilirea adevărului, ci doar conduc la influenţarea opiniei publice şi la ostracizarea celui care este acuzat, aruncând totodată o lumină falsă și răuvoitoare asupra activității unui întreg corp profesional.

Pentru aceste considerente, apreciem că, pentru o corectă informare a opiniei publice, este necesar ca atât media, cât şi pacienţii, aparţinătorii, sau reprezentanţii acestora să manifeste înţelepciune şi moderaţie în relatarea unor astfel de situaţii, până la soluţionarea lor de către autorităţile abilitate.

Dorim să asigurăm pacienţii că întreaga activitate profesională a medicului este dedicată exclusiv apărării vieţii, sănătăţii şi integrităţii fizice şi psihice a fiinţei umane, valorile cu care corpul profesional îşi exercită profesia fiind guvernate de corectitudine, cinste, abnegație şi respect faţă de pacienți.

Cu deosebită consideraţie,
BIROUL CONSILIULUI COLEGIUL JUDEŢEAN AL MEDICILOR VÂLCEA
Preşedinte: Dr. George Brânzan