Cabinetele de medicină de familie, scutite de la plata impozitului pe clădire.

Legea 296/18.12.2020 publicata in Monitorul Oficial nr. 1269 din 21.12.2020

Clădirile în care funcţionează cabinete de medicina de familie, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice, sunt exceptate de la plata impozitului pe clădire, potrivit Legii nr. 296/18.12.2020 publicata in Monitorul Oficial nr. 1269 din 21.12.2020.

Prevederile Codului Fiscal articolul 456, alineatul 1 din  456 – Scutiri (1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

h) clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice, precum și pentru clădirile în care funcționează cabinete de medicină de familie, potrivit legii, cu excepția încăperilor folosite pentru altă activitate decât cea de medicină de familie.